Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2008 roku

 

Zebrania zarządu Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zwoływano regularnie, oprócz okresu wakacji, w pierwszy wtorek miesiąca. Zarząd pracował w składzie Franciszek Żywczok (prezes), Otmar Zolich (zastępca prezesa), Jadwiga Karolczyk (sekretarz), Zdzisław Mikula (skarbnik), Zbigniew Mencner (kierownik rejonowych), Władysław Sztuła (gospodarz), Wanda Fusek, Barbara Karolczyk, Erwin Michalski, Karol Rabel, Tadeusz Toman i Jan Zolich. Skład 3-osobowej komisji rewizyjnej: Gertruda Michalska, Helena Zolich, Irena Kondziołka. Na zebraniach omawiano przede wszystkim bieżące sprawy gospodarczo-organizacyjne i przygotowanie imprez kulturalno-oświatowych. Baza członkowska liczy 118 osób, z czego około 30 proc. udziela się aktywnie w pracy organizacji. Najaktywniejszy jest Klub Kobiet, jego spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Członkowie Koła biorą udział w przedstawieniach Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, teatr wystawia swoje sztuki w ramach abonamentu w karwińskim Domu Kultury. Delegat zarządu MK PZKO w Piotrowicach brał udział w Konwencie Prezesów, który odbył się 9.10.2008 r. w Czeskim Cieszynie.

    W piątek 8.5.2008 r. zorganizowano wycieczkę autobusową do Wisły. Członkowie PZKO zwiedzili miasto, podziwiali piękne krajobrazy oraz beskidzką architekturę. Był czas indywidulanie zrobić zakupy oraz odpocząć w parku miejskim.

   W przeciągu roku zorganizowano kilka imprez. Tradycyjna impreza z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka odbyła się w sobotę 24.5.2009 r. W tej uroczystej imprezie jej uczestnikom program umilili uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. MK PZKO współpracuje ze szkołą z drugiej strony Piotrówki. Dzieci naszych członków przygotowały mamom i babciom życzenia w formie wiersza, pieśni lub rysunku.

   MK PZKO w Piotrowicach zorganizowało w sobotę 28.6.2008 r. festyn ogrodowy ze smażeniem jajecznicy. W programie był m. in. konkurs piosenki ludowej. Tradycyjna kopaczówka w formie spotkania towarzyskiego odbyła się w sobotę 20.9.2008 r. W sobotę 13.12.2008 r. zorganizowano tradycyjną imprezę – mikołajówkę z programem przygotowanym we własnym zakresie. We wtorek 30.12.2008 r. odbyła się wigilijka, w której wzięło udział również kilku członków MK PZKO w Marklowicach.