Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Piotrowcach 

Prezes

Mikula Zdzisław

Zastępca prezesa

Janusz Jolanta

Sekretarz

Feichtinger Maria

Zastępca sekretarza

Malačková Gabriela

Ekonom

Michalski Adam

Księgowa

Michalská Helena

Gospodarz

Karolczyk Barbara

Karolczyk Roman

Protokolant

Toman Tadeusz

Kronikarz

Toman Tadeusz

Klub Kobiet

Fusek Wanda

Mira Marcela

Malačková Gabriela

Klub Propozycji

Toman Tadeusz

Komisja Rewizyjna MK PZKO w Piotrowcach

Raszyk Pawlina

Janusz Radim

Sztula Ewa