Historia Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego PZKO w Piotrowicach koło Karwiny – było założone 27.11.1947 r. Nawiązuje ono do przedwojennych tradycji polskich organizacji kulturalno-oświatowych, wyznaniowych i sportowych, jakie działały na terenie wtedy samodzielnych gmin Piotrowice, Zawada i Piersna (w Marklowicach Dolnych powstało samodzielne Miejscowe Koło PZKO). Jego historię opisali w kronikach koła Sylwester Mencner, Jan Wachtarczyk i Danuta Toman. Pierwszym prezesem był Erwin Hołek, sekretarzem Robert Burzyk, skarbnikiem Antoni Masłowski, działaczami m.in. Dominik Kania, Emil Sobocik, Rudolf Wójcik. Koło pracowało w ramach trzech sekcji teatralnej, sportowej i śpiewaczej, w trudnych warunkach lokalowych, w salce gospody „Urbańczykówka”. Działał chór mieszany „Hejnał”, chór męski „Zgoda”, którego długoletnim dyrygentem był Leon Janiurek. W 1951 r. koło przeniosło się do swej drugiej z kolei siedziby, tzw. „Tirasówki” (budenyk był zburzony w 2015 r.), gdzie dla potrzeb PZKO zaadaptowano sklep stolarski. Oprócz imprez PZKO-wskich odbywały się tu imprezy szkolne. Do 1974 r. w Piotrowicach istniała polska szkoła podstawowa niższego stopnia. Prelekcje wygłaszał MUDr Karol Rotigiel. W tym czasie występował w sukcesami zespół kabaretowy „Łaziki”, jego inicjatorem był Erwin Masłowski. Od 1966 r. siedzibą koła był drewniany barak byłej fabryki chemicznej i przyległy park, budynek i park już nie istnieją. Uroczyste otwarcie obecnego Domu PZKO w centrum gminy odbyło się 16.10.1976 r. Jest on własnością Gminy Piotrowice koło Karwiny, a wybudowany był w czynie społecznym przez członków PZKO. Kierownikami budowy byli Henryk Toman i Teofil Tomala, a o jego stan techniczny troszczyli się kolejno Józef Błatoń, Władysław Sztuła i działaczki klubu kobiet Anna Janusz, Elżbieta Piechaczek, Alojzja Błatoń. Prezesem koła, który najdłużej piastował tę funkcję – 16 lat, był Oskar Mikula. W Domu PZKO działał od 1972 r. chór mieszany „Piotrowice-Marklowice”, jego założycielami byli Rudolf Wójcik i Elżbieta Wójcik, klub młodych „Piwnica”, „Kapela Podwórkowa” w składzie Erwin Masłowski, Erwin Michalski, Tadeusz Błanik. Tu koncentruje się życie miejscowych Polaków. Popularnością cieszyły się bale towarzyskie organizowane w salce gospody „Krótki”, później mini-bale. Licznie odwiedzane były festyny ogrodowe, imprezy śpiewacze, świetlice z okazji Dnia Matki, czy Mikołajówki i wigilijki chórowe. Niemal corocznie urządzane były wycieczki krajoznawcze, czy też wyjazdy na występy chóru do Raby Wyżnej, Grudyni Wielkiej, zorganizowane były wycieczki autobusowe do odleglejszych miejsc, np. do Wiednia lub Krakowa. Aktualnie baza członkowska liczy około 110 osób, zarząd jest 11-osobowy, komisja rewizyjna 3-osobowa. Działa klub kobiet, klub propozycji, urządzane są imprezy kulturalno-oświatowe, towarzystkie, wystawy, prelekcje, wycieczki. Każdy członek może brać udział w życiu towarzyskim Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. 

Erwin Hołek