Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2015 roku

 

   We wtorek 13.1.2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie zarządu, na którym podsumowano dorobek ubiegłego roku. Omówiono działalność klubu propozycji, któremu przewodniczy Tadeusz Toman. Udział w spotkaniach wahał się w granicach 8-12 osób. Przedstawiono również wyniki pracy klubu kobiet.

   We wtorek 27.2.2015 r. odbyło się spotkanie z Bogusławem Czapkiem, przewodniczącym MK PZKO w Skrzeczoniu. Tematem spotkania była działalność skrzeczońskich PZKO-wców, chóru mieszanego Hasło i zespołu kabaretowego Andrusi, który występuje jednak wyłącznie w Skrzeczoniu. MK PZKO w Skrzeczoniu współpracuje ze Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, jb. Członkowie koła corocznie wyjeżdżają do Grodkowa na spotkania z członkami tamtejszego Klubu Kultury.

   W niedzielę 29.3.2015 r. odbyło się walne zebranie, na którym podsumowano działalność w 2014 roku i zaakceptowano plan pracy na 2015 rok.

   We wtorek 21.4.2015 r. odbyła się prelekcja Jadwigi Karolczyk, której tematem było śpiewactwo polskie na Zaolziu. Prelegent podkreśliła, że śpiew, zwłaszcza chóralny zawsze towarzyszył imprezom kulturalno-oświatowym na naszym terenie. Chóry działały również na terenie Piotrowic koło Karwiny – chór mieszany Hasło, chór męski Zgoda, Chór Mieszany Piotrowice-Marklowice, chór żeński i zespół śpiewaczy Łaziki. Gościem imprezy był Stanisław Gawlik, przewodniczący komitetu przygotowawczego obchodów stulecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, które przebiegać będą w 2019 roku.

   MK PZKO w Piotrowicach tradycyjnie urządza imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Tym razem spotkanie członków i sympatyków koła z tej okazji odbyło się w niedzielę 24.5.2015 r. W programie kulturalnym wystąpiły dzieci  i wnuki członków Koła – Jakub Klikar, Kamil Wróbel, Helena Karolczyk, Marek Klikar, Patrycja Kondziołka, René Raszyk, Laura Czapek, Kamila Michalska, Monika Klikar i Gabriel Czapek. Dzieci recytowały wierszyki, grały na gitarze, organach elektrycznych i na pianinie. Program kulturalny zakończyło wręczenie przez dzieci kwiatów swoim mamom i babciom. Dla dzieci była przygotowana atrakcja – konik Pawła Kondziołki, na którym mogły po kolei zasiąść wszystkie obecne na imprezie dzieci. Poczęstunek – kołacze według receptury Wandy Fusek – przygotował klub kobiet..

   W sobotę 30.5.2015 r. odbył się w Parku Bożeny Niemcowej w Karwinie-Frysztacie 26. Festiwal PZKO, największa impreza prezentująca dorobek Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Po odśpiewaniu hymnów, czeskiego i polskiego, Festiwal PZKO otworzył prezes PZKO, Jan Ryłko. W bloku programowym wystąpiły połączone chóry, a Noemi Bocek i Przemek Orszulik odśpiewali hymn festiwalowy, specjalnie na tę okazję skomponowany przez Filipa Macurę do tekstów Henryka Jasiczka. Na scenie przedstawiły się kolejno zespoły taneczne, teatry i  gawędziarze z poszczególnych Kół PZKO. Wystąpił reprezentacyjny zespół taneczny Olza, wędryńscy Gimnaści, a po nich kapele Glayzy o Noemiracles. Głównym punktem programu był występ polskiego zespołu pop-rockowego Kombi. Goście tłumnie odwiedzali stoiska Kół PZKO, oferujące szeroki wybór dań kuchni miejscowej. Uczestnicy mogli też zapoznać się z publikacjami Zarządu Głównego PZKO. Imprezą towarzyszącą była wystawa rękodzieła artystycznego w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie. Swe prace prezentowały tu Kluby Kobiet z całego Zaolzia, między innymi Wanda Fusek, Ewa Sztuła i Barbara Sztuła z MK PZKO w Piotrowicach.

   Klub propozycji zaprosił we wtorek 16.6.2015 r. na spotkanie z Andrzejem Russem, przewodniczącym Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Prelegent opowiedział o historii i obecnej działalności organizacji. Mija właśnie 130 lat od chwili, kiedy założona została Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego. Przed 95 laty, po podziale Śląska Cieszyńskiego, powstał najpierw tymczasowy komitet przygotowawczy, statut Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji uchwalony został w 1921 roku. A przed 25 laty, w 1990 roku, doszło do jej reaktywacji. Aktualnie Macierz Szkolna pomaga organizować festyny, baliki dla dzieci, bale dla dorosłych, przedstawienia, jubileusze. Organizuje też czy pomaga organizować centralne imprezy, czy uroczystości. Do takich imprez należy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie, akcje sportowe: Igrzyska Lekkoatletyczne w Trzyńcu, Zjazd Gwiaździsty w Mostach koło Jabłonkowa, Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Alojzego Adamca, a także Przegląd Recytacji Przedszkoli w Czeskim Cieszynie. Temat prelekcji skłonił uczestników spotkania do dyskusji o polskim szkolnictwie i jego historii, o dwujęzyczności, o roli szkoły w wychowaniu młodego pokolenia. Rozmawiano też o historii polskiego szkolnictwa w okresie międzywojennym w Piotrowicach koło Karwiny, Marklowicach Dolnych i Zawadzie i o działalności polskich małoklasówek w Piotrowicach koło Karwiny i Marklowicach Dolnych po drugiej wojnie światowej, zamkniętych, po obniżeniu się liczby uczniów,  przez władze szkolne w 1975 i 1976 roku. Przypomniano, że na terenie gminy w okresie międzywojennym Macierz Szkolna była właścicielem nie istniejącego już budynku polskiej szkoły w Piotrowicach. Podkreślono konieczność stałego przypominania społeczeństwu większościowemu historii polskiego szkolnictwa i reagowania na kłamstwa publikowane w prasie.

   W sobotę 20.6.2015 r. wyjechali piotrowiccy PZKO-wcy na wycieczkę do ZOO Leszna koło Zlina. Zwiedzono też Zamek Leszna, który znajduje się na terenie ZOO.

   We wtorek 15.9.2015 r. odbyło się w Domu PZKO spotkanie członków Miejscowego Koła PZKO z Janem Ryłką, przewodniczącym PZKO, który przedstawił działania centralnych organów PZKO. Uczestników spotkania interesowała również działalność jabłonkowskiego Koła PZKO, jako że Jan Ryłko jest jednocześnie prezesem Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie.

   Strykówka odbyła się 11.10.2015 r. Świetnie przygotowane placki ziemniaczane przygotowane przez młodą ekipę PZKO-wców smakowały wszystkim. Zaproszenie przyjęli księża z Karwiny – ks. proboszcz Przemysław Traczyk, ksiądz wikary Petr Pachký i ks. wikary Stanisław Jochymek. Wśród gości był również emerytowany pastor ewangelicki Roman Dorda.

   W Domu PZKO w Stonawie spotkało się 17.10.2015 r. na tradycyjnym Spotkaniu Jesiennym prawie 150 pań z 39 Klubów Kobiet PZKO z całego Zaolzia. Podczas spotkania odznaczono zasłużone działaczki Klubów Kobiet. Wanda Fusek z Zawady była odznaczona złotą odznaką PZKO z wpisem do Złotej Księgi.

   MK PZKO przy współudziale miejscowej parafii rzymskokatolickiej uczciło w niedzielę 15.11.2015 r. pamięć ludzi walczących z systemami totalitarnymi.

   We wtorek 24.11.2015 r. klub propozycji zorganizował spotkanie na temat polskich organizacji sportowych. Prelekcję wygłosił znany działacz sportowy Jan Zolich z Karwiny. Przedstawił historię Polskiego Klubu Sportowego PKS Polonia Karwina założonego w 1919 roku. W okresie międzywojennym na mecze piłkarskie do Karwiny przychodziły tysiące kibiców. Klub istniał do 1952 roku, kiedy czeskie władze włączyły polskie kluby sportowe pod czeską administrację. W składzie Polonii występowali również piłkarze z Zawady Zdzisław Popiołek i Mieczysław Promny – przypomniała obecna na spotkaniu siostra Promnego, Wanda Fusek. W okresie międzywojennym działały na Zaolziu liczne organizacje sportowe – Związek Polskich Klubów Sportowych organizował kluby w przeszło 20 gminach i liczył około 4000 członków. Największym i najbardziej znanym i oprócz karwińskiej Polonii były Siła z Trzyńca i Groń z Bystrzycy. Prelegent przedstawił też działalność klubu piłkarskiego Orły Zaolzia, który reprezentuje nas na Igrzyskach Polonijnych. Podkreślił też znaczenie innych sportów. Miejscowe Koła PZKO organizują zawody w piłce nożnej, siatkówce, kolarstwie, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, ringo. W ramach MK PZKO w Wędryni działają Gimnaści, których tradycja sięga jeszcze do 1905 roku. Przez Macierz Szkolną organizowane są zawody szkolne – Zjazdy Gwiaździste w narciarstwie, Igrzyska Lekkoatletyczne, czy zawody w pływaniu. Działalność turystyczną rozwija Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe Beskid Śląski. Najwięcej miejsca prelegent poświęcił Zaolziańskiemu Klubowi 99, którego założycielami byli członkowie polskich klubów sportowych, które odrodziły się na Zaolziu po drugiej wojnie światowej. Klub 99, który powstał w 1999 roku, tworzą sportowcy, zawodnicy klubów z naszego terenu, dziś już starsi panowie. Członkowie spotykają się regularnie w różnych miejscowościach Zaolzia. Członkiem Klubu 99 jest m.in. Henryk Koch z Piotrowic koło Karwiny, były piłkarz Polonii Karwina. Spotkania w Piotrowicach koło Karwiny Klub 99 jeszcze nie miał, jednak przewodnicząca MK PZKO Jadwiga Karolczyk zadeklarowała, że umożliwi takie zorganizować. Na wygłoszony referat nawiązywała ciekawa dyskusja. Wysunięto wniosek, aby do planu pracy Miejscowego Koła PZKO włączyć zorganizowanie imprezy sportowej, na przykład biegu długodystansowego.

   W niedzielę 6.12.2015 r. MK PZKO w Piotrowicach zorganizowało Spotkanie z Mikołajem. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców, dziadków oraz dla Mikołaja wierszyki, i występy na fortepianie i gitarze. Kolejno wystąpili Barbara Janusz, René Raszyk, Laura Čapek, Kamil Wróbel, Marek Klikar, Tomasz Karolczyk, Helenka Karolczyk, Monika Klikar i Jakub Klikar. Odważne dzieci Mikołaj obdarował podarunkami. Później pani Anna Rzyman opowiadała dzieciom, jak kiedyś w okresie jej dzieciństwa obchodzono Mikołaja.

   Wydawcą 52. edycji Kalendarza Śląskiego jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC, a jego tematem przewodnim są kobiety. Czytelnik może wybrać z tekstów o emancypacji kobiet zaolziańskich w pierwszej połowie XX wieku – autor Stanisław Zahradnik, o 90-letniej akuszerce ze Stonawy – Emilia Świder, o księżnej Alicji Habsburg związanej w czasie II wojny światowej z polskim ruchem oporu – Czesław Gamrot, o założycielce „imperium filiżankowego“. Redaktorem tej publikacji jest Izabela Kraus-Żur. Część tekstową uzupełnia kalendarium. Każdy miesiąc ma swoją fotograficzną bohaterkę – dziennikarkę, zdjęcia wykonał Wiesław Przeczek.

   W trzecim tomie Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej na stronie 300-301 uwzględniono hasło „Piotrowice koło Karwiny”, w którym opisano ważne daty w historii gminy, polskie szkolnictwo i działalność polskich organizacji kulturalno-oświatowych. Chodzi o projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski.

 

Zdjęcia z imprez MK PZKO w Piotrowicach – 2015 rok

 

Zarząd MK PZKO w Piotrowicach: od lewej – Otmar Zolich, Jadwiga Karolczyk, Erwin Michalski, Ewa Sztuła, Zdzisław Mikula, Wanda Fusek, Tadeusz Toman (zdjęcie: Ivo Dudek)

 

Spotkanie z Mikołajem – zdjęcie dzieci z Mikołajem (zdjęcie: Roman Karolczyk)

 

Spotkanie z Mikołajem – wspomnienia opowiada Anna Rzyman (zdjęcie: Roman Karolczyk)