Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2013 roku

 

   Działalność kulturalno-oświatową i wyniki gospodarcze w 2012 roku podsumowano na zebraniu członkowskim MK PZKO w Piotrowicach w poniedziałek 28.1.2013 r. W imieniu zarządu sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Koła, Jadwiga Karolczyk.

   W sobotę 23.2.2013 r. odbyło się walne zebranie MK PZKO w Piotrowicach. Na program kulturalny złożyły się recytacje poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz“. Chodzi o powieść obyczajową na tle historycznym napisaną wierszem, ale mającą charakter epicki. Akcja odgrywa się w 1811 roku, w przededniu wojen napoleońskich. Zawiera wątek sporu dwu rodów szlacheckich na terenie pogranicza. Fragmenty „Pana Tadeusza“ – inwokację, koncert Jankiela i epilog recytowali członkowie miejscowego koła, Zdzisław Mikula i Tadeusz Toman. Sprawozdanie z działalności koła za okres 2011-1013 r. omówiła jego przewodnicząca, Jadwiga Karolczyk. Koło liczy przeszło setkę członków, jednak w pracy udziela się tylko około 1/3 bazy członkowskiej. Zarząd koła organizuje tradycyjne imprezy jak obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka, strykówkę, mikołajówkę, wycieczki do Polski, w ubiegłym roku po raz pierwszy odbyła się zabawa sylwestrowa. Aktywnie pracuje klub kobiet pod kierownictwem Wandy Fusek. Spotkania klubowiczek organizowane są regularnie w pierwszy poniedziałek w miesiącu, zawsze przed zebraniem zarządu koła. Największą imprezą klubu jest organizowana co dwa lata wystawa robót ręcznych, haftów i dekoracji świątecznych i prac na drutach. W pracach klubu udzielają się Ewa Żywczok, Ewa Sztuła, Wanda Masłowska, Gertruda Michalska, Helena Zolich. Oprócz członkiń klubu wystawiane są prace osób spoza klubu, na przykład wykonane z papieru reliefy Wandy Dworokowej. Klub propozycji, który założono przed dwoma laty, urządza regularnie co dwa miesiące prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Walne zebranie wybrało 11-osobowy zarząd koła i 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: Jadwiga Karolczyk – prezes, Otmar Zolich – zastępca prezesa, Wanda Fusek, Jolanta Janusz, Barbara Karolczyk, Roman Karolczyk, Zbigniew Mencner, Erwin Michalski, Zdzisław Mikula, Marcela Mira, Jan Zolich, Irena Kondziołka – KR, Helena Zolich – KR, Franciszek Żywczok – KR. Delegatami na listopadowy Zjazd Delegatów PZKO w Mostach koło Jabłonkowa byli wybrani Jadwiga Karolczyk i Jarosław Mira. Dyskutowano na temat planu imprez na okres następnych dwu lat.

   Miejscowe koło i klub propozycji PZKO w Piotrowicach zaprosili w poniedziałek 18.2.2013 r. do Domu PZKO na prelekcję Józefa Przywary na temat polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym i tragicznej śmierci polskich lotników F. Żwirki i S. Wigury. Prelegent współpracuje ze stowarzyszeniami i klubami lotniczymi w Polsce. Źródłem informacji do prelekcji była książka Grzegorza Kasztury „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939“. Autor publikacji był niedawno gościem Zaolziańskiego Stowarzyszenia Lotniczego im. F. Żwirki i S. Wigury, którego J. Przywara jest członkiem. Polacy wykonujący zawód lotnika doświadczenia zbierali w armii austro-węgierskiej, z niej wywodziło się dwóch oficerów Wojska Polskiego, którzy brali udział w walkach o Śląsk Cieszyński w 1919 roku, a po ich zakończeniu zostali lotnikami. Byli nimi Bernard Adamecki urodzony w Marklowicach Dolnych i Edward Peterek z Trzyńca. W okresie II Rzeczypospolitej w szeregi lotnictwa wojskowego wstąpiło wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Wiele miejsca prelegent poświęcił sukcesom polskich lotników w okresie międzywojennym, zwycięstwom w zawodach międzynarodowych, z uwzględnieniem życiorysów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Omówił też szczegóły tragicznego lotu, podczas którego obaj lotnicy zginęli. Było to 11.9.1932 r. nad kościeleckim wzgórzem w Cierlicku. Józef Przywara pokazał na wykładzie wiele ciekawych zdjęć. Słuchacze pytali o szczegóły tego tragicznego lotu. Jedna z obecnych, Wanda Fusek, która jako dziecko pamięta te czasy, wspomina burzę, która tego dnia szalała również nad Piotrowicami i Karwiną. Pamięci Żwirki i Wigury jest poświęcony pomnik w Cierlicku-Kościelcu. Ich imię nosi Dom Polski PZKO w Cierlicku.

   Miejscowe koło PZKO w Piotrowicach wydało pod koniec ubiegłego roku broszurę pod tytułem Biuletyn – Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach“. W wydanej monografii przedstawiona jest historia MK PZKO w Piotrowicach, informacje z działalności miejscowego koła w 2011 i 2012 roku, szeroko opisano działalność poszczególnych sekcji koła oraz przedstawiono plan pracy na 2013 rok. Publikacja zawiera 15 zdjęć, z tego 6 kolorowych, z archiwum koła. Jej redaktorem jest Tadeusz Toman.

   W poniedziałek 22.4.2013 r. klub propozycji MK PZKO w Piotrowicach zorganizował spotkanie z Sándorem Pálffy, działaczem Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich i ruchu politycznego COEXISTENTIA. Na czele Związku stoi Anna Rákóczi. Jej mąż, František Rákóczi, towarzyszył w charakterze kierowcy prelegentowi. Zaplanowany występ węgierskiego zespołu śpiewaczego „Csaloganyok“ niestety nie doszedł do skutku z powodu choroby członków zespołu. Sándor Pálffy pochodzi z Galanty, jest inżynierem-chemikiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych niemal we wszystkich dużych zakładów chemicznych na terenie byłej Czechosłowacji. Nadal jest wykładowcą na Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie oraz Politechnice w Bratysławie. Prelegent odpowiedział na pytania dotyczące stosunków słowacko-węgierskich. Na Słowacji jest bardzo liczna węgierska mniejszość narodowa, lecz rząd słowacki niezbyt przychylnie na nią patrzy... – Właśnie niedawno mieliśmy na ten temat dyskusję w Klubie Węgierskim ruchu COEXISTENTIA. Historycy przygotowali materiały odnoszące się do niedawnych, nieprzychylnych dla Węgrów, wypowiedzi słowackiego premiera Roberta Fico. Wiadomo, że wzajemne stosunki R. Fico i węgierskiego premiera Viktora Orbána nie układają się dobrze. O niezbyt dobrej jakości stosunków słowacko-węgierskich świadczy również to, że prezydent Ivan Gašparovič dopiero po dziesięciu latach na stanowisku prezydenta odwiedził Węgry – powiedział.

   Miejscowe koło PZKO w Piotrowicach zorganizowało w dniu 8.5.2013 r. wycieczkę autokarową do Tych, 130-tysięcznego miasta w Województwie Śląskim, ważnego ośrodka przemysłu spożywczego i motoryzacyjnego. Dorośli uczestnicy wycieczki zwiedzili Browar Książęcy założony w 1629 r. W browarze działa Muzeum Piwowarstwa, w ramach ekskursji wyświetlono nam film o historii zakładu i pokazano poszczególne jego wydziały. Ekskursję zakończono degustacją piwa. Dzieci w tym czasie bawiły się w Ogrodzie Zabaw w Katowicach. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się nad Jeziorem Paprocańskim, który jako sztuczny zbiornik powstał na wyrobisku dawnej huty. Jezioro zarybiane jest karpiem. Otoczenie Paprocan jest zagospodarowane, powstają parkingi, droga rowerowa, promenady, małe plaże, boiska i miejsca dla organizowania imprez. Wstęp jest bezpłatny. Zbiornik nie jest jednak zgłoszony kąpieliskiem – jego woda nie nadaje się do kąpieli.

   Miejscowe koło PZKO w Piotrowicach zorganizowało w sobotę 18.5.2013 r. w Domu PZKO obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka. W programie kulturalnym wystąpił zespół śpiewaczy Základní školy Prameny w Karwinie-Raju. Dla dzieci w trakcie imprezy zapewniono wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie.

   Miejscowe Koło PZKO oraz Parafia Rzymskokatolicka w Piotrowicach zaprosiły 2.6.2013 r., w niedzielne popołudnie, do drewnianego kościoła w Marklowicach Dolnych na Koncert Muzyki Sakralnej, który odbył się w ramach XXI „Trojoka Śląskiego“. W koncercie wzięły udział chóry mieszane „Echo“ z Zebrzydowic i „Ogniwo“ z Katowic, tegoroczny laureat Kapituły Nagrody im. Stanisława Moniuszki.

   W poniedziałek 3.6.2013 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie zarządu MK PZKO w Piotrowicach. Przewodnicząca klubu kobiet MK PZKO, Wanda Fusek, poinformowała o udziale pań na wystawach zaprzyjaźnionych Klubów Kobiet w Milikowie i Błędowicach Dolnych. Po zebraniu odbyła się prelekcja związana z terapią żywieniową św. Hildegardy. Prelekcję wraz z degustacją produktów poprowadził Henryk Gut, dyplomowany masażysta, naturo-terapeuta i doradca do spraw zdrowia, zajmujący się apiterapią, masażem leczniczym, refleksologią, jak również dietami leczniczymi, masażem kosmetycznym i elektroakupunkturą.

   W poniedziałek 17.6.2013 r. klub propozycji zorganizował spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Frysztacie, Tomaszem Śmiłowskim. Chodzi o jedyną polską szkołę na terenie miasta, która umożliwia kształcenie w języku polskim. Uczęszczają do niej również dzieci spoza Karwiny, w tym dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy. Liczba uczniów w ostatnim okresie ustabilizowała się i waha się ok. 160 – 170. – Staramy się brać udział w jak największej liczbie imprez, gdzie nasi uczniowie prezentują się na tle swoich kolegów ze szkół czeskim językiem nauczania. Uważamy to za bardzo ważne. Konkurs języków obcych podniósł nasz prestiż w oczach wielu, ponieważ nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobrych wyników. Czołowe lokaty zajęli nasi uczniowie w konkursie „Karvinský talent“. – powiedział Śmiłowski. – Działalność pozalekcyjna ma w polskich szkołach ważne miejsce, ale nie powinniśmy zapominać, że naszym głównym zadaniem jest edukacja i przygotowanie uczniów do życia, a działalność kulturalno-oświatową realizujemy wtedy, gdy zostaje nam czas i siły. Szkoła kładzie nacisk na umiejętność czytania ze zrozumieniem, bo w ostatnim dwudziestoleciu zdolności czytelnicze uczniów spadają. Ważnym problemem jest, aby uczniowie byli w kontakcie z żywym językiem polskim, dlatego jeździmy na polskie filmy do Cieszyna, zapraszamy do szkoły nauczycieli z Polski. Nacisk kładziony jest też na naukę języka angielskiego. Szkoła realizuje cały szereg ciekawych projektów, działają różne kółka zainteresowań – dodał.

   We wrześniu przypominamy sobie 74. rocznicę wybuchu II. wojny światowej. Pomnik ku czci piotrowickich ofiar wojny znajduje się przed kościołem parafialnym w Piotrowicach koło Karwiny. Jego odsłonięcie nastąpiło 20.11.1973 r., na jego tablicy widnieje napis: „Obětem koncentračních táborů – Ofiarom obozów koncentracyjnych“ i 9 nazwisk: Jan Gawełczyk, Franciszek Grobelny, Ignacy Masztalerz, Julia Masztalerzowa, Rudolf Korpak, Jan Kot, Franciszek Krótki, Alojzy Popiołek, ks. Jan Szymeczek. Patronat nad pomnikiem dzierży MK PZKO w Piotrowicach.

   W poniedziałek 16.9.2013 r. MK PZKO w Piotrowicach zaprosiło swoich członków do Domu PZKO na prelekcję dr Tadeusza Siwka z Rychwałdu. Jej tematem były spisy ludności oraz działalność Towarzystwa Geograficznego, którego jest przewodniczącym. Chodzi o stowarzyszenie ogólnopaństwowe z siedzibą w Pradze, liczące przeszło 400 członków z oddziałami w Ostrawie, Brnie i innych większych miastach. Geografowie urządzają zawsze co cztery lata kongresy ogólnoświatowe, w których Tadeusz Siwek, jako reprezentant Republiki Czeskiej, uczestniczy. Ostatnio odbyły się one w USA, Niemczech, Tunezji i Chinach.

   W niedzielę 9.11.2013 r. odbyła się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny wystawa klubu kobiet p.t. „Dzieci dla mamy i mamy dla dzieci”. Początkowo listopadowa wystawa miała być klasyczną wystawą robót ręcznych. Niestety starsze panie się pochorowały i trzeba było wymyślić coś nowego. – Szkoda nam było rezygnować z wystawy, zaczęłyśmy więc szukać sensownego rozwiązania. No i udało się, czego efektem jest wspólna wystawa dzieci i ich młodych mam. Wiadomo bowiem, że dzieci mają sporo swoich robótek, które własnoręcznie przygotowują jako upominki dla mamy, taty, babci, czy dziadka. Ich mamusie natomiast upiekły oryginalne torty urodzinowe – przybliża genezę pierwszej wystawy młodych członkiń piotrowickiego koła jego prezeska, Jadwiga Karolczyk. W rezultacie w organizację wystawy włączyło się siedem młodych mam i ich dzieci uczęszczających do polskiej szkoły i przedszkola w Karwinie-Frysztacie. Swoje wyroby przyniosły też wnuki starszych członkiń, które chodzą do miejscowej czeskiej szkoły. Udział w takiej wystawie jest dla nich okazją do odwiedzenia Domu PZKO oraz kontaktem z polskością. Można było obejrzeć robótki malowane, haftowane z koralików i kamieni, wyroby ceramiczne, obrazki, ozdóbki, upominki. A także wyroby o tematyce bożonarodzeniowej, wieńce adwentowe, świeczniki ozdoby, które można było na miejscu zakupić. Osobne miejsce zajmowały kolorowe torty. Każdy z nich to osobne dzieło sztuki i inny pomysł. Były więc lalka Barbie, smok, samochód, czy domek z pieskami. A skąd młode panie czerpią inspiracje? – Niektórych rzeczy szukam w internecie, inne sama wymyślam – mówi Urszula Klikarowa. Podobnie Marcela Mirowa szuka inspiracji w internecie. Natomiast zainteresowanie wyrobami cukierniczymi przyniosło jej samo życie. – Kiedy dzieci dorosły do wieku, że chciały mieć własne torty, zaczęłam wymyślać, i oto jest tego efekt”. Kulinarne talenty prawdopodobnie odziedziczyła po babci, działaczce darkowskiego PZKO, która – jak stwierdza – dużo piekła. Starsze wiekiem panie nie muszą się bać o przyszłość swojego Klubu Kobiet. Przekonały się, że ich młodsze koleżanki w razie czego potrafią je zastąpić. Nadal jednak służą im pomocą i radą. Gotowania gulaszu i pieczenia kołaczy i tym razem doglądały starsze panie – Wanda Fusek, Wanda Masłowska, Helena Zolich. – W maju zamienimy się rolami. My przygotujemy wystawę naszych robótek ręcznych, a młodsze panie zajmą się kuchnią – zapowiada 88-letnia Wanda Fusek, kierowniczka Klubu Kobiet, która cieszy się, że wśród młodych pań z pewnością znajdzie godnego siebie następcę.

   We wtorek 18.11.2013 r. odbyło się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny spotkanie członków MK PZKO w Piotrowicach z członkami sąsiedniego koła w MK PZKO w Marklowicach na czele z jego przewodniczącym, Adrianem Bogoczem. Działacze marklowickiego koła, m.in. były prezes Edward Kawka i sekretarz Jan Rygiel poinformowali o działalności kulturalno-oświatowej koła i przedstawili wykaz imprez jakie urządzają. W dyskusji rozmawiano o sukcesach, a także o problemach, które w obu kołach są podobne. Podkreślono konieczność wzajemnej współpracy. Oba koła mają mniej więcej po 90-100 członków, działają na terenie tej samej gminy i tylko razem mogą powstrzymać spadek zainteresowanie swoich członków udziałem w imprezach towarzyskich. Marklowianie zaprosili piotrowiczan na zawody sportowe w tenisie stołowym na 23.11.2013 r. – udział wzięli dwaj członkowie koła, natomiast piotrowiczanie marklowian na wigilijkę, która odbyła się 28.12.2013 r.

 

   Jan Ryłko będzie nadal przez cztery najbliższe lata prezesem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Decyzja zapadła na XXII Zjeździe Delegatów PZKO, który odbył się w niedzielę 24.11.2013 r. w Mostach koło Jabłonkowa. MK PZKO w Piotrowicach reprezentowali Jadwiga Karolczyk i Jarosław Mira. Zjazd uchwalił nowy statut PZKO i wybrał 11-osobowy Zarząd Główny PZKO.