Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny w 2000 roku

 

W niedzielę 23.1.2000 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny. Obrady prowadzili Maria Maciążek, prezes MK PZKO i Jadwiga Karolczyk, sekretarz MK PZKO. Za Zarząd Główny PZKO obecny był Józef Lugsch. Zarząd MK PZKO zorganizował w 1999 roku bal, prelekcję o początkach czasopiśmiennictwa na terenie Zaolzia, Dzień Matki, festyn, strykówkę, mikołajówkę i wigilijkę. Odbyła się impreza wspomnieniowa z okazji 40. rocznicy powstania nieistniejącego już zespołu „Łaziki”, ongiś działającego bardzo prężnie, zbierającego nie tylko brawa słuchaczy, ale i uznanie władz związkowych. Aktywnie działa chór mieszany „Piotrowice-Marklowice”, mający w swoim repertuarze pieśni świeckie i religijne. Chór spotykał się regularnie w czwartki. Główną duszą imprez jest aktywny Klub Kobiet, bez którego nie obeszłaby się żadna z imprez. Spotykał się raz w miesiącu i urządził m. in. wycieczki na Ostrawicę oraz do Bystrzycy-Pasiek. Zebranie sprawozdawcze zaakceptowało działalność w 1999 roku oraz uchwaliło plan pracy i budżet na 2000 rok. Zaplanowano zorganizowanie tradycyjnych imprez oraz udział w Festiwalu PZKO. Koło zaangażuje się również przy organizacji czesko-polskich imprez gminnych, i to jak w Piotrowicach koło Karwiny, tak w Godowie oraz zaprosi chór z Godowa na imprezę w Kole.

    Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zaprosiło swoich członków 14.4.2000 r. na imprezę z okazji Dnia Matki. Program przedstawił zespół wokalno-taneczny „Wiolinek” działający pod kierownictwem nauczycielki Ewy Blanik, przy polskiej szkole podstawowej w Karwinie-Frysztacie. Aktualnie „Wiolinek” ma 30 członków, podzielonych na dwie grupy, starszej i młodszej. Starsza grupa występuje w strojach cieszyńskich. Realizuje się w wielogłosowych piosenkach ludowych, a także popularnych piosenkach współczesnych. Młodsze dzieci śpiewają przede wszystkim współczesne piosenki dziecięce. Zespół w bieżącym roku zdobył trzecie miejsce w finale ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”.

    Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zaprosiło swoich członków i sympatyków na Festiwal PZKO, który przebiegał w dniach 27-28.5.2000 r. w Trzyńcu. W programie wystąpił zespół „Bajm” (sobota) i Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego (niedziela). MK PZKO w Piotrowicach i MK PZKO w Marklowicach Dolnych zamówiły autobus, a nasi chórzyści wystąpili w ramach połączonych chórów Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego.

    Tradycyjny Festyn Ogrodowy urządziło MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny 25.6.2000 r. Niestety, nie dopisała pogoda. Impreza odbyła się zatem w salce PZKO, z mniejszym niż oczekiwano udziałem członków. Ci jednak, którzy przyszli, mile spędzili w gronie przyjaciół niedzielne popołudnie.

    „Głos Ludu” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej swe łamy udostępnia szeroko rozumianej polityce komunalnej. Kilka artykułów gazeta poświęciła również Piotrowicom koło Karwiny. Informacje uzyskała redakcja od wójta gminy, Petra Trojka, a opracowała je redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik.

    W niedzielę 5.11.2000 r. zorganizowało Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny prelekcję „Ród Larischów na Śląsku Cieszyńskim”. Prelekcję wygłosił historyk Zarządu Głównego PZKO, Otokar Matuszek z Suchej Górnej. Po jej zakończeniu odpowiadał na pytania obecnych. Kilku członków, m. in. Władysław Karolczyk, Anna Piechaczek, Henryk Toman podzieliło się swoimi wspomnieniami lub wspomnieniami swoich rodziców, dotyczącymi rodu Larischów. Na początku XVI wieku, wśród miejscowych rodzin zaczyna wymieniać się także ród Larischów. Larischowie stanowili poważną konkurencję dla innych rodów na obszarze Śląska Cieszyńskiego. Jak podają źródła historyczne, ród pochodził z Irlandii. W Księstwie Oświęcimskim byli wójtami z prawem dziedzicznym. W 1515 roku zakupili od miasta Cieszyn Ligotę. Stali się arystokratami rodowymi o znaczących wpływach politycznych w Anglii, Niemczech i Austrii, marszałkami, ministrami. Około 1596 roku zakupili od bogatej rodziny Bieńkowskich miasto Karwinę. W XII wieku kupili posiadłości ziemskie w Olbrachcicach i Stonawie, nabyli Frysztat, Rychwałd, Lutynię, Porębę. Byli również fundatorami i opiekunami kościołów w Cieszyńskiem. W drugiej połowie XIX wieku przystąpili do zakładania Kopalń Węgla Kamiennego w Karwinie i Suchej Górnej, wybudowali kolonie górnicze, szpital górniczy. W Piotrowicach założyli fabrykę sody. W 1890 roku uruchomili w Solcy browar, gorzelnię, słodownię, zaś w Suchej Górnej fabrykę cukru. Franciszek Popiołek w publikacji „Dzieje Śląska Austriackiego” podaje, że w 1910 roku Larischowie posiadali 12 000 hektarów ziemi, 9 folwarków, browar karwiński, gorzelnię, 12 zamków (m. in. w Piersnej), 10 zakładów przemysłowych i zajmowali drugie miejsce wśród zamożnych rodzin Śląska Cieszyńskiego, zaraz po Habsburgach. Larischowie posiadali zamki na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach i Austrii. W dniu Festiwalu PZKO, 7.6.1997 r., odbył się w Kościele Podwyższenia św. Krzyża w Karwinie-Frysztacie pogrzeb Jana Larischa, ostatniego potomka hrabiowskiego.

    Ruch polityczny COEXISTENIA-WSPÓLNOTA zgłosił do wyborów sejmiku Województwa Ostrawskiego (później przemianowanego na Województwo Morawsko-Śląskie) w dniu 12.11.2000 r. listę kandydacką z 65 kandydatami i 5 rezerwowymi. Liczono na przekroczenie 5-proc. progu wyborczego, jednak prawda okazała się bardzo brutalna. Dobry wynik w byłych powiatach Karwina i Frydek Mistek nie zrekompensował wyników w innych powiatach, a do osiągnięcia sukcesu konieczny jest dobry wynik w Ostrawie, gdzie mieszka najwięcej mieszkańców województwa. Lista uzyskała łącznie 2,73 proc. poparcia. Działacze COEXISTENTII byli zmuszeni w swoich planach wyborczych zmienić taktykę. Konieczna będzie współpraca z innymi partiami politycznymi.