Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny (dalej MK PZKO w Piotrowicach) w 2019 roku

 

W piątek 11.1.2019 r. odbyło się uroczyste zebranie MK PZKO w Piotrowicach, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp., Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA oraz klubu piłkarskiego TS Lokomotywa Piotrowice zorganizowane z okazji 60. urodzin Tadeusza Tomana, który zaangażowany jest we wspomnianych organizacjach. Jubilat był w 1999 roku inicjatorem założenia SEP i jest jej przewodniczącym – poinformował obecny na spotkaniu zastępca przewodniczącego SEP, Tadeusz Parzyk. SEP liczy obecnie 20 członków, współpracuje z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, o czym wspomniał Andrzej Grabowski, członek tego oddziału i jego długoletni przewodniczący. Jubilat redaguje Biuletyn Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC oraz gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”. Prowadzi również kronikę w klubie piłkarskim TS Lokomotywa Piotrowice, w którym grał jako junior, a teraz chętnie uczęszcza na mecze. Jubilat jest członkiem zarządu MK PZKO w Piotrowicach. Bez wkładu pracy Tadeusza Tomana by nas już tu nie było – mówił Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO i aktywny działacz ruchu politycznego COEXISTENTIA.

    We wtorek 19.2.2019 r. MK PZKO w Piotrowicach zaprosiło do Domu PZKO w Piotrowiach koło Karwiny na spotkanie Klub Propozycji. Jego tematem była 100. rocznica wojny czechosłowacko-polskiej ze stycznia 1919 roku. Gość spotkania, Stefania Piszczek ze Stonawy, omówiła przede wszystkim stonawski epizod wojny i przygotowała wystawkę dokumentów i wycinków prasowych. W Stonawie zginęło 20 żołnierzy 12. i 8. Pułku Piechoty Wojska Polskiego z Wadowic, jeden miejscowy milicjant i jedna osoba cywilna. Wystawka dokumentowała m.in. kolejne uroczystości rocznicowe upamiętniające ofiary wojny. Przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, Stanisław Gawlik, uzupełnił wykład o niektóre fakty historyczne.

    Klub Kobiet działający w ramach MK PZKO w Piotrowicach zaprosił wszystkich członków, sympatyków, znajomych i przyjaciół na wystawę robót ręcznych i ozdób wielkanocnych. Wystawa odbyła się w sobotę 16.3.2019 r. w godz. 9.00-15.00 i w niedzielę 17.3.2019 r. w godz. 9.30-16.00 w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. To pierwsza wystawa po dłuższej przerwie, związanej z budową Centrum Kultury, który sąsiaduje z Domem PZKO. Ekspozycja nosiła tytuł „W marcu jak w garncu”, ale większość eksponatów nawiązuje tematyką do świąt wielkanocnych. To przede wszystkim różnego rodzaju ręcznie wykonane świąteczne ozdoby, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, robione szydełkiem, haftowane, szyte, klejone, wiązane. Powstały z tkanin, nici, wełny, papieru, wstążek, drucików, koralików, również z materiałów znalezionych w przyrodzie, gałęzi, szyszek, traw. Przygotowane były, jak zwykle, domowe wypieki, ciepłe i zimne dania inspirowane przepisami babć oraz tradycyjna loteria. Nad wystawą piotrowicki Klub Kobiet pracował miesiąc, do prac włączyło się dziesięć pań. Wystawa była również okazją do zwiedzenia wyremontowanego Domu PZKO. Nowością lśni główna sala oraz kuchnia, w której znalazły się nowoczesne meble i sprzęty. Gmina umożliwia również PZKO-wcom korzystanie z budynku nowego Centrum Kultury. Anna Piszkiewicz w imieniu Sekcji Kobiet, działającej przy Zarządzie Głównym PZKO w Czeskim Cieszynie, pogratulowała organizatorom. – Bardzo mnie cieszy fakt, że spotykacie się w pięknie odnowionym Domu PZKO. Jestem pod wrażeniem, że tutejsze Koło tak dobrze współpracuje z Gminą – dodała. Piotrowicki Klub Kobiet jest zespołem z przyszłością. W jego szeregach są panie starsze, ale i młodsze. Przez wiele lat działał pod kierownictwem Wandy Fusek, której już w 2015 roku podczas nadania odznaczenia PZKO „Zasłużony dla Związku I Stopnia z Wpisem do Złotej Księgi” gratulowano z okazji dziewięćdziesiątych urodzin. Wanda Fusek jest nadal bardzo aktywną działaczką, ale kierowanie Klubem Kobiet oddała w ręce Marceli Mira, przedstawicielce młodszego pokolenia. Wystawa odbiła się szerokim echem w terenie. Zwiedziły ją delegacje Klubów Kobiet od Jabłonkowa po Bogumin. Informacje zamieściły media regionalne: „Głos” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej, polski kwadrans Czeskiego Radia w Ostrawie i www.zwrot.cz.

    W niedzielę 24.3.2019 r. zaprezentował się w Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny „Teatrzyk bez Kurtyny”, który przedstawił sztukę „Kopciuszek, Sorry jako!”. Organizatorem imprezy było Miejscowe Koło PZKO w Marklowicach Dolnych. Scenografię do tego wodewilu napisała Bogdana Najder, sama sztukę również  wyreżyserowała i zagrała jedną z głównych ról. Działaczka pochodząca z Karwiny-Darkowa znana jest miłośnikom rodzimej kultury jako konferansjerka chóru Collegium Canticorum, jako autorka opowiadań dla dzieci czy reportaży ukazujących się w pisemkach szkolnych „Jutrzenka” i „Ogniwo” oraz pomysłodawcą licznych innych inicjatyw. Teraz pokazała się jako utalentowana autorka scenariusza teatralnego. Napisanego po polsku, do tego wierszem i z piosenkami. „Teatrzyk bez Kurtyny” działa przy Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie. Pomysłodawcą jego założenia jest Janina Fierla z Karwiny, emerytowana dyrektor frysztackiej polskiej szkoły podstawowej, z wykształcenia polonistka. Teatrzyk zadebiutował w grudniu 2015 roku, wystawiając sztukę Jana Brzechwy „Czerwony Kapturek”. Okazało się, że spektakl był bardzo przychylnie przyjęty przez widzów. Aktorzy postanowili więc kontynuować działalność. Dołączyli nowi aktorzy, absolwenci karwińskiej szkoły. Sześciu członków teatrzyku, to obywatele Piotrowic koło Karwiny, oprócz Bogdany Najder są to Zuzanna Kondziołka, Bogdan Kondziołka, Helena Michalska, Adam Michalski i Roman Najder. Śpiewogra „Kopciuszek. Sorry jako!” zawiera tematy obyczajowe, polityczne, zdrowotno-estetyczne, porusza tematykę lokalną, ale w szerszym kontekście. Wstawki w scenariuszu i dowcipne teksty do melodii popularnych przebojów były kolejną okazją do oklasków. W postać Kopciuszka wcieliła się Halina Chudik.

    We wtorek 16.4.2019 r. Klub Propozycji działający przy MK PZKO w Piotrowicach zaprosił swoich członków i sympatyków do Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny na spotkanie z Bogdaną Najder, kierowniczką „Teatrzyku Bez Kurtyny”, który działa przy Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie. Podczas spotkania przewodniczący Klubu Propozycji, Tadeusz Toman, omówił działalność sekcji teatralnej i amatorskiego zespołu teatralnego, który działał w Piotrowicach koło Karwiny w okresie 1947-1959 r. Przedstawiono również wykaz PZKO-wskich zespołów teatralnych, zamieszczony na stronach internetowych Zarządu Głównego PZKO, przy czym zwrócono uwagę na konieczność jego aktualizacji – „Teatrzyk Bez Kurtyny” w wykazie nie jest uwzględniony. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Bogdany Najder, która mówiła o historii teatrzyku i o spektaklu „Kopciuszek? Sorry jako!”. Jego premiera odbyła się w styczniu 2019 r. w Karwinie-Frysztacie, spektakl został powtórzony w Piotrowicach koło Karwiny i Nawsiu. Uzgadniane są terminy kolejnych powtórek. Bogdana Najder mówiła również o nowych pomysłach. W jej planach są kolejne scenariusze, chciałaby m.in. napisać i wyćwiczyć z aktorami coś o starej Karwinie.  Zaprosiła do zespołu osoby, który chciałyby sprawdzić się jako aktorzy.

    Historia ruchu teatralnego w Piotrowicach koło KarwinyPo założeniu MK PZKO w Piotrowicach – w 1947 roku – pracowały tu trzy sekcje: teatralna, sportowa i śpiewacza. Sekcja teatralna była początkowo najaktywniejsza. W salce gospody „Urbańczykówka” były trudne warunki lokalowe do wystawiania przedstawień teatralnych, sytuacja poprawiła się w 1951 roku, kiedy koło przeniosło się do „Tirasówki”, gdzie na potrzeby PZKO zaadaptowano sklep stolarski. Oprócz imprez PZKO-wskich odbywały się tu imprezy szkolne. Działalność amatorskiego zespołu teatralnego w Piotrowicach koło Karwiny jest zadokumentowana w kronikach i broszurach, wydanych z okazji jubileuszy PZKO-wskich. Członkami zespołu była wówczas młodzież, czyli dwudziesto i trzydziestolatkowie. W 1949 roku zespół wystawił sztukę „Zemsta cygana” w reżyserii Emila Sobocika. Kolejna sztuka – „Słodkie bobo” była bardzo popularna. Zespół wystawił potem kolejno „Nikt mnie nie zna”, „Co po nogle” Adama Wawrosza, „Ludzie z Daangardu”, „Gospodarz to ja” w reżyserii Marii Szymeczek. W 1953 roku wystawiono w reżyserii Sylwestra Mencnera sztuki „Dziwne flaszki” i „Generalna próba”, a w 1954 roku „Świteziankę” na podstawie ballady Adama Mickiewicza i sztukę rumuńskiego autora „Człowiek, który szuka śmierci” w reżyserii Henryka Tomana, którą kilkakrotnie powtarzano, również w Polsce. Aktorami w tym przedstawieniu byli Oskar Mikula, Emil Operchalski, Henryk Gorgol, Irena Mikula, Anna Krótka i Sylwester Mencner. Później zespół zaprezentował w terenie ponownie sztukę „Słodkie bobo”, w kronikach są zdjęcia z tej sztuki, w rolach głównych Anna Krótka i Henryk Toman. Ostatnie przedstawienie piotrowicki zespół teatralny wystawił w 1959 roku.

    W sobotę 25.5.2019 r. przebiegał w Trzyńcu 27. Festiwal PZKO, centralna impreza stowarzyszenia skupiającego Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Po odśpiewaniu hymnów, czeskiego i polskiego, oraz występie połączonych chórów, Festiwal PZKO otworzyła przewodnicząca Zarządu Głównego PZKO, Helena Legowicz. Główny blok programowy „Z biegiem Olzy” miał miejsce w hali WERK Areny. Zaprezentowano w nim dorobek zespołów śpiewaczych, folklorystycznych, tanecznych. Wystąpił reprezentacyjny zespół taneczny „Olza”, wędryńscy Gimnaści i szkolne zespoły młodzieżowe. W ramach występów gościnnych aktorka Olga Bończyk zaśpiewała stare znane polskie piosenki. Zespół Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny „Śląsk” zgodnie z oczekiwaniami przyciągnął tłumy. Natomiast młodzież licznie przybyła na występ zespołu muzycznego LAKE MALAWI. Był to jego pierwszy występ po uzyskaniu wyśmienitego 11. miejsca w Konkursie Eurowizji w Izraelu. Wokalistą zespołu jest Albert Černý, absolwent polskiej szkoły podstawowej w Trzyńcu. Natomiast na scenie plenerowej wystąpili uczestnicy Festiwalu  Piosenki Dziecięcej, m.in. Barbara Janusz z Piotrowic koło Karwiny, uczennica PSP w Karwinie-Frysztacie. Wykorzystując przerwy między występami, goście tłumnie odwiedzali stoiska miejscowych kół PZKO, oferujące szeroki wybór dań miejscowej kuchni. Uczestnicy mogli też zapoznać się z publikacjami i wydawnictwami Zarządu Głównego PZKO.

    MK PZKO w Piotrowicach zaprosiło w niedzielę 16.6.2019 r. do Centrum Kultury na przedstawienie Sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego (Těšínské divadlo) „O kiju samobiju – Obušku z pytle ven”, w wersji dwujęzycznej polsko-czeskiej. Przedstawienie na podstawie bajki braci Grimm i Karla Jaromíra Erbena napisały Nela Stašová i Hermina Motýlová, a na język polski przetłumaczyła Lena Pešák. Trójka aktorów, Wanda Michałek, Jakub Tomoszek i Dorota Grycz, grają po kilka ról, posługując się rzeźbionymi marionetkami. Akcję zorganizowano w ramach programu SYNERGIA – Integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné.

    Teatr Lalek Bajka, obecnie trzeci zespół Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, pracuje już 72. sezon. Bajka powstała w 1948 roku i przez sześćdziesiąt lat działała w ramach Zarządu Głównego PZKO. Jako Teatr Lalek Bajka, ulubione przez najmłodsze pokolenie „kukiełki”, grała po polsku przedstawienia dla dzieci, występowała w przedszkolach i szkołach, również niektórych czeskich, w Miejscowych Kołach PZKO. Wyjeżdżała i poza region, również do Polski. Po raz pierwszy zespół przedstawił się publiczności 2.3.1948 r., wystawiając sztukę Marii Kownackiej „O szewczyku i królewnie”. W latach 1962-1981 kierownikiem Bajki został Bronisław Liberda. Zmienił on teatr na bardziej nowoczesny, a w repertuarze przeważały sztuki polskich autorów. W latach 1983-1989, kiedy kierował Bajką Paweł Żywczok, wprowadzono etat scenografa. Na wyższy poziom wprowadziła Bajkę Pawełka Niedoba, aktorka związana z zespołem od 1978 roku. Kierowniczką zespołu była w okresie 1993-2009. Przedstawienia zaczęli przygotowywać również reżyserzy teatrów zawodowych. W 2008 roku Bajka stała się częścią Teatru Cieszyńskiego, jako jego trzecia lalkowa Scena Bajka. Przeważyły względy finansowe. Przeniesienie Bajki stało się możliwe dzięki przychylności Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, który jest zarządcą Teatru Cieszyńskiego. Od 2009 roku kierownikiem artystycznym zespołu jest Jakub Tomoszek. Od 2010 roku Bajka przygotowuje spektakle również po czesku, co jest możliwe dzięki dwujęzycznym aktorom. Aktualnie wszystkie przedstawienia realizowane są w dwóch wersjach językowych – polskiej i czeskiej.

    We wtorek 18.6.2019 r. MK PZKO w Piotrowicach zorganizowało, w ramach spotkania Klubu Propozycji, czytanie wierszy Henryka Jasiczka. Reżyserem programu była prezes Koła, Jadwiga Karolczyk, a recytatorami członkowie obecni na spotkaniu. Niestety młodzieży, dla której przygotowano wiersze ze zbioru „Baju, baju z mojego kraju“, termin spotkania nie odpowiadał, jednak wszystkie zaplanowane wiersze przeczytano. Krótki życiorys poety przedstawił Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO. Spotkanie odbyło się z okazji 100-lecia urodzin poety.

    Henryk Jasiczek urodził się 2.3.1910 r. w Kottingbrunn koło Wiednia. Polski dziennikarz, poeta, pisarz oraz działacz społeczno-narodowy z Zaolzia. Uważany za jednego z najważniejszych polskich pisarzy na Zaolziu po II wojnie światowej i najbardziej popularny poeta tego regionu. Dzieciństwo spędził w Oldrzychowicach. Od 1934 roku uczył się ogrodnictwa w Trzyńcu. W 1936 roku wdał się w bójkę z kierownikiem zakładu ogrodniczego, stając w obronie swego kolegi. W konsekwencji był przeniesiony do Chrudimia, a pracować zaczął jako ogrodnik w Hradečnie. W 1938 roku powrócił na Zaolzie. Pracował w trzynieckiej hucie jako robotnik. Podczas II wojny światowej zaangażował się w polski ruch oporu – redagował polską prasę podziemną. Po zakończeniu wojny wstąpił do Komunistycznej Partii Czechosłowacji i został redaktorem naczelnym „Głosu Ludu” do 1957 roku. Był aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, do 1968 roku kierował sekcją literacko-artystyczną. Podczas praskiej wiosny 1968 roku opowiadał się za reformami, co doprowadziło w maju 1970 roku do usunięcia go z życia publicznego. Pracował w drukarni jako korektor. W PRL informacje na temat Henryka Jasiczka podlegały cenzurze, jego twórczość objęto całkowitym zakazem publikacji. Została ona upowszechniona dopiero po 1989 roku. Pisał w języku polskim, w gwarze cieszyńskiej i po czesku. Zmarł 8.12.1976 r. w Czeskim Cieszynie. Twórczość: „Rozmowy z ciszą” (1948) – zbiór poezji, „Pochwała życia” (1952), „Gwiazdy nad Beskidem” (1953) – zbiór poezji, „Obuszkiem ciosane” (1955) – zbiór poezji, „Jaśminowe noce” (1959) – zbiór poezji, „Humoreski beskidzkie” (1959) – proza, „Poetyckie pozdrowienia” (1961) – zbiór poezji czeskiej i słowackiej w tłumaczeniach, „Morze Czarne jest błękitne” (1961) – reportaż z podróży, „Krásné jak housle” (1962), „Blizny pamięci” (1963), „Przywiozę ci krokodyla” (1965) – reportaż z podróży, „Pokus o smír” (1967), „Baju, baju z mojego kraju” (1968) – zbiór poezji dla dzieci, „Zamyślenie” (1969), „Smuga cienia” (1981) – pośmiertny zbiór poezji, „Jak ten obłok” – pośmiertny zbiór poezji, „Wiersze” – pośmiertny zbiór poezji.

    Uroczystości związane z setną rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego odbyły się w piątek 16.8.2019 r. w Piotrowicach koło Karwiny. Tam właśnie, w gospodzie U Chroboka (później istniała pod nazwą U Krótkiego), w nocy z 16 na 17.8.1919 r. padł rozkaz do rozpoczęcia walki z Niemcami. Dziś w miejscu zburzonego budynku powstało gminne Centrum Kultury. Przed nim tablicę pamiątkową odsłonili prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i wójt gminy Marian Lebiedzik. W ramach uroczystości odbył się panel dyskusyjny, można było zwiedzić wystawę „Śląsk – droga do niepodległej Polski”. W szczelnie wypełnionej przez publiczność sali Centrum Kultury odbył się następnie koncert „O mój Śląsku”. Wykonawcami byli chór ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny oraz orkiestra. Chór zaśpiewał również z Grupą SBB. W niedzielę 18.8.2019 r. w Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej” o tematyce powstańczej.

    We wtorek 17.9.2019 r. odbyło się spotkanie Klubu Propozycji, który działa przy MK PZKO w Piotrowicach. Tematem spotkania była nasza śląska rzeka Olza, a jego gościem Władysław Kristen. Prelegent opowiadał uczestnikom imprezy o wyprawach rowerowych z Lasu Miejskiego w Jabłonkowie, wzdłuż rzeki w kierunku Bukowca i Istebnej, aż pod samą Gańczorkę, skąd wytryska źródełko Olzy. Na rowerze nie można dojechać aż pod samo źródełko, część trasy trzeba przejść na piechotę po, od niedawna oznakowanej, ścieżce. Kristen opowiedział historię odkrycia źródełka i jego zagospodarowania. Podkreślił, że samo źródełko i jego najbliższa  okolica wypiękniały. Każdorazowo, po przybyciu na miejsce, uczestnicy wycieczki śpiewają nasz hymn zaolziański autorstwa Jana Kubisza, „Płyniesz Olzo”. Władysław Kristen pochodzi z Karwiny-Solcy, mieszka w Czeskim Cieszynie. Pracował w górnictwie, dziś jest emerytem. Społecznie angażuje się na kilku frontach. Jest prezesem Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach, organizatorem rajdów kolarskich czy pieszych do źródła Olzy, kierownikiem Klubu Propozycji w Czeskim Cieszynie, uczestniczy w jubileuszach i akcjach wspomnieniowych, śpiewa w chórach. Pod jego opieką działa Harcerski Krąg Seniora w Republice Czeskiej. Kristen dał się również poznać jako wspaniały recytator wierszy Adama Mickiewicza. Podczas spotkania zaprezentował „Pana Twardowskiego”. Dyskutowano również na tematy luźno związane z Olzą. Zwrócono uwagę, że w ilustrowanym albumie „Od pramene – Olza – po ujście” (2001 r.), którego wydawcą był Bronisław Ondraszek, zabrakło opisu Piotrowic koło Karwiny, jako gminy nadolziańskiej – Olza jest rzeką graniczną między Piotrowicami koło Karwiny i Dziećmorowicami. Z drugiej strony natomiast w prasie pojawiają się niedawno błędne informacje, jakoby powstańcy śląscy w 1919 roku podczas wymarszu, przekraczali Olzę, w rzeczywistości na trasie walk była nie Olza, a jej prawy dopływ – Piotrówka.

    W niedzielę 13.10.2019 r. odbyło się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zebranie sprawozdawczo-wyborcze MK PZKO w Piotrowicach. Gościem piotrowickich PZKO-wców była prezes Zarządu Głównego PZKO, Helena Legowicz. Obrady poprzedził program kulturalny, na który złożyła się recytacja wierszy niedawno zmarłej poetki ludowej Anieli Kupiec. Wykonawcami byli członkowie Koła (w nawiasie tytuł wiersza), Tadeusz Toman („Wiosna“), Adam Michalski („Malinowy świat“), Jarosław Mira („Ptoszek“), Wiesław Wróbel („Wrzesiyń“), Zdzisław Mikula („Jesiyń“). Sprawozdanie z działalności przedstawiła prezes Koła, Jadwiga Karolczyk. Działalność Klubu Kobiet omówiła Marcela Mira, działalność Klubu Propozycji Tadeusz Toman. Wybrano 9-osobowy zarząd i 3-osobową komisję rewizyjną. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbyło się ustawodawcze zebranie nowo wybranego zarządu. Jego członkowie prezesem wybrali Zdzisława Mikulę. Omówiono plan pracy na następny okres sprawozdawczy, w którym oprócz tradycyjnych imprez przygotowane będą nowe aktywności. Zarząd wspierać będzie działalność Klubu Kobiet i Klubu Propozycji. Natomiast podział funkcji w zarządzie dokonano na następnym zebraniu w dniu 6.11.2019 r. Zastępcą prezesa wybrano Jolantę Janusz, księgowym Adama Michalskiego, sekretarzem Marię Feichtinger, a gospodarzem Barbarę Karolczyk.

    Działaczki Klubów Kobiet miejscowych kół PZKO mają swe regularne spotkania dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Głównym organizatorem akcji jest Sekcja Kobiet Zarządu Głównego PZKO. Tym razem spotkanie odbyło się w sobotę 26.10.2019 r. w dużej sali nowo wybudowanego Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny. Współorganizatorami akcji były oba Miejscowe Koła PZKO działające w gminie – MK PZKO w Piotrowicach i MK PZKO w Marklowicach. Członkinie Klubów Kobiet złączyły swe siły, by przybyłe na spotkanie panie mogły miło spędzić razem czas i naczerpać energii do dalszej aktywności. Prezes Sekcji Kobiet ZG PZKO, Anna Piszkiewicz przywitała przybyłych gości, m.in. konsul generalną Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Izabellę Wołłejko-Chwastowicz, przedstawiciela Zarządu Gminy, Kazimierza Faję oraz delegacje pań z Zebrzydowic i Godowa. Kwiaty na ręce członkini Sekcji Kobiet i długoletniej przewodniczącej piotrowickiego Klubu Kobiet, Wandy Fusek, złożyli oprócz Anny Piszkiewicz również prezes MK PZKO w Piotrowicach, Zdzisław Mikula i obecna kierowniczka Klubu Kobiet, Marcela Mira. Bukiet kwiatów otrzymała również przewodnicząca Klubu Kobiet w Marklowicach Ewa Podstawka. W programie imprezy przedstawiono, w formie prezentacji multimedialnych, działalność obu Miejscowych Kół oraz ich Klubów Kobiet. Natomiast w programie artystyczno-kulturalnym wystąpiły młode artystki z Piotrowic koło Karwiny, na fortepianie zagrała Patrycja Kondziołka, dwie pieśni zaśpiewała Barbara Janusz. Zespół śpiewaczy Zebrzydowianki wykonał nieznane pieśni regionalne. Zatańczyli członkowie działającego w Piotrowicach koło Karwiny Klubu Tańca Towarzyskiego Meredni. Kolejne spotkanie odbędzie się w Hawierzowie-Błędowicach, a jego tematem przewodnim będzie 100-lecie urodzin poetki śp. Anieli Kupiec. Jesienią wszystkie kobiety zaprosi do siebie Ligotka Kameralna.

    We wtorek 19.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Propozycji MK PZKO w Piotrowicach. Gościem piotrowickich PZKO-wców była Eugenia Kania, działaczka PZKO-wska, przewodnicząca Klubu Kobiet Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej i emerytowana nauczycielka. Tematem spotkania była działalność kulturalno-oświatowa Polaków w Suchej Górnej. Prelegentka obszernie przedstawiła historię i aktualną działalność MK PZKO w Suchej Górnej, posiłkując się kronikami i artykułami prasowymi. MK PZKO w Suchej Górnej założono w 1948 roku. Od 1967 roku działa w historycznym budynku Domu Robotniczego. Jednym z najaktywniejszych zespołów Koła jest Klub Kobiet, który liczy 36 pań. Klub Kobiet organizuje regularnie co dwa lata wystawy prac ręcznych, urządzane są również wycieczki. W Suchej Górnej aktywny jest również Klub Chłopa. Działały tu chóry – męski, żeński i aktualny chór mieszany Sucha, zespoły śpiewacze Robinsonki, Gama, Mały Chórek. Zespół taneczny Suszanie reprezentuje Koło w terenie, wyjeżdża również na festiwale międzynarodowe, ostatnio gościł w Strażnicy i na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Suszanie mają bardzo dobre warunki do prób w odremontowanym budynku Centrum Multifunkcyjnego. Parter jest wykorzystywany przez sztangistów, na piętrze jest nowoczesna sala taneczna z garderobą i wypożyczalnią strojów. Baza członkowska Koła liczy przeszło 400 członków. Koło organizuje wykopki, Fedrowanie z Folklorem – odbyła się już 10. edycja, bal reprezentacyjny, odpust. Współpracuje z polską szkołą i przedszkolem, organizuje spotkania absolwentów szkoły. Eugenia Kania w szkolnictwie spędziła prawie 40 lat. Po studiach w 1966 roku zaczynała, na podstawie wydawanego wtedy przez władze zlecenia, w Gnojniku, tam przepracowała 12 lat, które oceniła jako najlepsze lata w pracy nauczycielskiej. Przeszła kilka placówek, uczyła w Suchej Górnej, Karwinie-Nowym Mieście i Hawierzowie-Błędowicach, gdzie spędziła ostatnie 10 lat. Była również wizytatorem powiatowym, którego zadaniem było nadzorowanie programów nauczania nie tylko w polskich szkołach, ale również w szkołach czeskich w powiecie karwińskim. Dlatego obecnych na prelekcji ciekawił również temat szkolnictwa.

    MK PZKO w Piotrowicach zaprosiło swoich członków i sympatyków na Spotkanie Przedświąteczne, które odbyło się w sobotę 30.11.2019 r. w małej salce Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny. Przybyły wszystkie generacje miejscowych Polaków. Mowę powitalną wygłosił prezes Koła, Zdzisław Mikula. Pierwszą część spotkania wypełniły warsztaty twórcze, podczas których zdobienia pierników uczyła przewodnicząca piotrowickiego Klubu Kobiet, Marcela Mira. Natomiast dalszy program spotkania wypełniły popularne piosenki ludowe oraz kolędy. Śpiewali wszyscy obecni, a na akordeonie przygrywał Otmar Zolich. Dla dzieci przygotowano słodycze. Poczęstunek, kołacze i kanapki, przygotował Klub Kobiet MK PZKO w Piotrowicach. Wszyscy mile spędzili sobotnie popołudnie. Akcję zorganizowano w ramach programu „SYNERGIA – Integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné”.