Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2007 roku

 

W 2007 roku Zarząd Główny PZKO wydał książkę-album „PZKO w roku 2007 aneks do Leksykonu”. Zdjęcia Domu PZKO, chóru Piotrowice-Marklowice i działaczek Klubu Kobiet uzupełniono w publikacji krótkim artykułem następującej treści: „MK PZKO w Piotrowicach ma własny Dom PZKO. Przy Kole istnieje chór mieszany Piotrowice-Marklowice (ostatnio pod batutą Jadwigi Karolczyk) – jak sama nazwa wskazuje, angażują się w nim również członkowie sąsiedniego Koła w Marklowicach. Od początku istnienia Koła pracuje przy nim aktywnie Klub Kobiet, który ma na swym koncie między innymi ciekawe wystawy. Aktualnym prezesem MK PZKO w Piotrowicach jest Franciszek Żywczok. W roku 1997 Koło liczyło 166 członków. W roku 2007 ich ilość zmalała na 114”. W drugiej części publikacji, w ramach cyklu „Zasłużeni działacze PZKO”, zaprezentowano sylwetki zasłużonych członków PZKO. Spośród członków PZKO w Piotrowicach zamieszczono sylwetkę Wandy Fusek: „Urodzona w 1925 r. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły w Zawadzie nie mogła kontynuować nauki w obranej szkole średniej, ponieważ 1 września 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa. Zaraz po zakończeniu wojny wstąpiła do ZMP. Po jego rozwiązaniu włączyła się do pracy PZKO. Jest członkinią zarządu MK PZKO w Piotrowicach, kierowniczką jego Klubu Kobiet, organizatorką wystaw. W Sekcji Kobiet ZG PZKO pracuje od 2000 roku. Za ofiarną pracę dla dobra Związku została odznaczona wszystkimi stopniami odznaczenia „Zasłużony dla Związku” i „Złotą Odznaką I stopnia z wpisem do Złotej Księgi PZKO”.

    W sobotę 17.2.2007 r. odbyło się walne zebranie Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach, które podsumowało dwuletnią działalność Koła.

    Tradycyjną imprezą piotrowickiego Klubu Kobiet jest wiosenna wystawa prac ręcznych. Wystawa przebiegała w sobotę i niedzielę 28. i 29.4.2007 r. Prace wystawiały panie Wanda Fusek, Ewa Żywczok, Ewa Sztuła, Helena Zolich, Barbara Sztuła, Wanda Masłowska i Gertruda Michalska. Reprezentowane były prace hafciarskie, wyszywanki, dekoracje wielkanocne, prace na drutach. Zadbano o dekorację ekspozycji. Wystawa wiosenna to sztandarowa impreza Klubu Kobiet. Wystawę odwiedziły, oprócz mieszkańców gminy na czele z wójtem Petrem Trojkiem, delegacje zaprzyjaźnionych klubów kobiet z całego Zaolzia. Wystawa zebrała bardzo pochlebne opinie zwiedzających.

    Kolejne imprezy, jakie MK PZKO w Piotrowicach zorganizowało w 2007 roku, to: wycieczka autobusowa do Krakowa i Wieliczki (wtorek, 8.5.2007 r.), Dzień Matki (sobota, 26.5.2007 r.),  mikołajówka (sobota, 8.12.2007 r.) i wigilijka chórowo-zarządowa (sobota, 29.12.2007 r.). W wigilijce wzięli udział również członkowie MK PZKO w Marklowicach. Członkowie chóru mieszanego PZKO Piotrowice-Marklowice spotykają się jeszcze towarzysko, ale próby i występy zawieszono w związku z obniżeniem się liczby chórzystów.

    Członkowie MK PZKO w Piotrowicach brali udział we Festiwalu PZKO, który odbył się w sobotę 23.6.2007 r. w Karwinie.