Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny w 2003 roku

 

W sobotę 25.1.2003 r. odbyło się walne zebranie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach. Przewodnicząca MK PZKO Marią Maciążek podsumowała i przedstawiła zadania na rok następny. Program kulturalny, w formie występu fortepianowego, wykonała wnuczka przewodniczącej, Grażyna Szymeczek. W ubiegłej kadencji aktywnie pracował Klub Kobiet, pod kierownictwem Wandy Fusek, i chór mieszany Piotrowice-Marklowice, którego dyrygentem jest Jadwiga Karolczyk. Zarząd Koła schodzi się regularnie raz w miesiącu. Dobrze układa się współpraca Koła z władzami Gminy. MK PZKO otrzymało dotację, którą wykorzystało na działalność chóru mieszanego Piotrowice-Marklowice i Klubu Kobiet. Walne zebranie zaakceptowało plan pracy 2003 rok oraz wybrało 19-osobowy zarząd i 3-osobową komisję rewizyjną.

    W lutym odbył się w salce Domu PZKO tradycyjny minibal.

    Działający w ramach MK PZKO, nieformalnie od zawsze, a oficjalnie od 1.1.2003 r., Klub Kobiet zorganizował w dniach 5-6.4.2003 r. wystawę robót ręcznych, która tematycznie związana była z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Wystawiano serwety, serwetki, a na nich wszelkiego rodzaju hafty, obrazy wyszywane, szydełkowanie, swetry, poduszki itp. Najwięcej prac wykonały panie Maria Zolich, Elżbieta, Ewa i Barbara Sztuła, Wanda Fusek, Anna Piechaczek, Gertruda Michalska. Efekty pracy piotrowickiego Klubu Kobiet przyszło obejrzeć około 200 gości, nie tylko miejscowych, ale również delegacje Klubów Kobiet od Jabłonkowa po Bogumin. Podczas wernisażu wystawy obecna była przewodnicząca Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO dr Henryka  Żabińska ze Stonawy. Przybyli goście z Bukowca, Nydku, Dobracic, Trzyńca, Czeskiego Cieszyna, Skrzeczonia, Orłowy, Lutyni Dolnej, Hawierzowa, Karwiny-Frysztatu, Nowego Miasta, Raju, Darkowa. Przygotowano smaczny bufet i loterię wielkanocną.

    MK PZKO w Piotrowicach, realizował ramowy plan pracy, przyjęty na styczniowym walnym zebraniu. Aktywnie pracował zarząd MK PZKO, Klub Kobiet i chór mieszany Piotrowice-Marklowice. W sobotę 24.5.2003 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, na którym ciekawy, przeszło 30-minutowy program, przedstawili uczniowie klasy 3. szkoły podstawowej w Gołkowicach. Dzieci z Gołkowic przybyły do Piotrowic koło Karwiny z kierowniczką szkoły mgr Marcelą Żyła, nauczycielkami i rodzicami. Z okazji święta kobiet wszystkim paniom uczestniczącym w imprezie wręczono kwiatek, a prezes Koła Henryk Toman dedykował im okolicznościowy wiersz.

    W obradach VIII Kongresu ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, który odbył się 12.4.2003 r. w Czeskim Cieszynie, wzięli udział Zbigniew Węglarzy, Edward Kolondra i Jadwiga Karolczyk.

    W niedzielę 15.5.2003 r. delegacja MK PZKO zaproszona była na festyn szkoły podstawowej w Gołkowicach. Gołkowice, które wchodzą w skład gminy Godów, współpracują z Piotrowicami koło Karwiny. Aktywne są samorządy, szkoły, przedsiębiorcy i organizacje społeczne – kulturalno-oświatowe, zawodowe, sportowe itp.

    Członkinie Klubu Kobiet MK PZKO wzięły udział w czerwcowym Festynie Gminnym.

    W piątek 18.6.2003 r. odbyło się w naszej Gminie, w świetlicy PZKO w Marklowicach, wyjazdowe zebranie Rady Wykonawczej Coexistentii-Wspólnoty. Gościem zebrania był przedsiębiorca Karol Michalski z Karwiny, który mówił o aktualnych problemach z jakimi borykają się przedsiębiorcy oraz o konieczności współpracy z ludźmi biznesu w Polsce.

    Festyn Ogrodowy, który tradycyjnie organizuje MK PZKO w Piotrowicach, odbył się 28.6.2003 r. Siły wyższe ponownie sprzyjały organizatorom, była słoneczna i upalna pogoda. Dzień spędzony w ogrodzie Domu PZKO był okazją nie tylko do wspólnego świętowania, rozmów towarzyskich, ale również wypoczynku na świeżym powietrzu. Przygotowana była muzyka reprodukowana, zaś Klub Kobiet upiekł kołacze. Festyn Ogrodowy połączony był ze smażeniem jajecznicy.

    We wrześniu zorganizowano wycieczkę autobusową do Ustronia, Wisły i Istebnej, m. in. na Koczą Górę, MK PZKO zapewniło przewodnika z Polski.

    Ciekawa impreza odbyła się w sobotę 11.10.2003 r. Zarząd MK PZKO zaprosił przewodniczącego Kongresu Polaków w RC mgr Józefa Szymeczka, który wygłosił prelekcję pt. „Wycieczka do Maroka”. Prelegent przedstawił krajobrazy i obyczaje północnej Afryki, wykorzystując zdjęcia, które osobiście wykonał w trakcie wycieczki. Impreza połączona była z tradycyjną strykówką.

    Mikołajówka odbyła się razem z zebraniem zarządu MK PZKO we wtorek 2.12.2003 r. Z zaproszenia skorzystali również członkowie MK PZKO w Marklowicach.

    Najaktywniejszymi działaczami Koła w obecnej kadencji byli Wanda Fusek, Jadwiga Karolczyk, Zbigniew Mencner, Erwin Michalski, Zdzisław Mikula, Karol Rabel, Aleksandra Sobocik, Ewa Sztuła, Władysław Sztuła, Henryk Toman, Jan Zolich i Otmar Zolich. Chór w aktualnym 22-osobowym składzie występuje 3-4 razy w roku, przede wszystkim na imprezach MK PZKO w Piotrowicach, MK PZKO w Marklowicach i na imprezach gminnych.